Der er ordblinde, læsesvage børn og voksne alle steder i vores samfund. Vi kan og bør hjælpe disse meget bedre, jeg vil gerne bidrage til at vi i Grønland ikke mister den fantastiske resurse disse mennesker ligger inde med, gennem forståelse samt med teknologi. --- Kun ved styrkelse af hele befolkningen i Grønland, kan vi overleve.

De tekniske muligheder med IT, er eksploderet de sidste par år, programmerne er NU klar .
Det er nu der skal trædes til, vi kan ikke vente længere.
--------------------                    -----------------             ---------------------
Min vision er at alle skolebørn i vores Kommuneqarfik Sermersooqs skal have adgang til et program på computeren som kan hjælpe dem i Grønlandsk, Dansk og Engelsk.
(Alle i den Grønlandske folkeskolen har brug for det mere eller mindre .)

Jeg ved hvad jeg snakker om, da jeg selv har dysleksi og ikke kan undvære den nye teknologi som jeg nu har brugt i over 10 år.

Jeg vil meget gerne hjælpe til i vores samfund, skoler og især til børnene. Det vejen frem for en uddannelser, mere sundhed og mindre kriminalitet.
Et blomstrende samfund.    blomst2        

line2r22

Der skal skabes en størrer forståelse og et kendskab  til hvad Dysleksi er. Det skal udbredes til alle folkeskolelærere, mere og mere.
Dernæst skal der lægges en fælles strategi for folkeskolen i vores kommune.
(Ikke mere forskning på området, vi lærer undervejs i processen. Det bare i gang, det allerede almindelig praksis i mange lande. Vi kan ikke gå galt i byen.)

Jeg vil gerne hjælpe her og nu. ”Hvorfor gå over åen efter vand” jeg mener bare, jeg bor her i Nuuk.
Så kontakt mig endeligt, mit kendskab er stort til IT og dysleksi.

Tid kan jeg altid finde. Jeg brænder jo for sagen :-)
 

Med venlig hilsen  

 Erik Lund  
line2r22

Ps. ”Den gode skole” eller som det, måske i fremtiden bør hedde:
smiley  ”Den gode skole -
for alle

P1 Dokumentar: Unge grønlændere ofre for dansk sprogkaos.
I folkeskolen i Grønland har undervisningen siden midt af 90'erne foregået på grønlandsk og dansk har været første fremmedsprog. Men på gymnasiet er bøgerne, lærer, censorerne - ja al undervisningen på dansk. Og de sproglige udfordringer har store konsekvenser for uddannelsesniveauet i Grønland . Gymnasierne oplever voldsomme frafald, en meget lav gennemførelsesprocent og et generelt lavt niveau i undervisningen, hvor man forsøger at få flest muligt igennem.
Journalisterne Lasse Ørum Klinke og Esben Rud Ammundsen har tilrettelagt dagens dokumentar.
Vært: Gry Hoffmann.
I redaktionen: Sophie Moestrup og Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen.
Redaktør: Jesper Hyhne.
(Genudsendelse fra torsdag).
(Sendes også tirsdag 5.03)

Ordblinde og Læsesvage .
 Der er nu fantastiske hjælpemuligheder til dig. Med en Computeren.